29 15 nabij de fouragemagazijnen van de Cavallerie-kazerne. Het mocht de Brandweer gelukken bedoelde magazijnen te be houden. Zy werd daarbij flink geholpen door een groot aan tal manschappen van de cavallerie. De brand werd gebluseht met 5 stralen van de waterleiding en 2 van een stoomspuit. 4 September. Uitslaande brand aan de uiterste grens van de Gemeente nabij Rjjswyk, waarbij door een vuurtje stoken van kinderen twee hooischelven grootendeels afbrandden. Ze werden gebluseht met 2 stralen van een stoomspuit. 5.September. Uitslaande brand in perceel Bezemstraat 19, waarby twee slaapkamertjes, een overloop en een gedeelte van den kap verbranddende brand werd gebluseht met drie stralen van de waterleiding. 6 September. Uitslaande brand in een pakhuis Boekhorst- straat 39, welke gebluseht werd met twee stralen op de waterleiding; de kap van het pakhuis verbrandde grootendeels. 6 September. Zware binnenbrand in een tot timmermans- en meubelmakerswerkplaats ingericht pakhuis Jan de Baen- straat 86, welke gebluseht werd door één straal op de water leiding. De werkplaats brandde gedeeltelijk uit. 10 September. Uitslaande brand in een nieuwe ry wielzaak Westeinde, welke op het punt was van geopend te worden. De brand woedde hevig. Gelykvloers verbrandde de winkel, achterkamer, keuken, gang en trapportaal. Op de le ver dieping brandde een kamer gedeeltelyk uit. Er werden veel ry wielen beschadigd. Met 3 stralen op de waterleiding werd de brand gebluseht. 19 September. Kleine binnenbrand in perceel Rembrandt- straat 129, waarby de bewoner zich aan één der handen brandde. Hy werd door de Brandweer verbonden. 27 September. Zware binnenbrand in een magazijn van koloniale waren Lekstraat 201, vermoedelyk ontstaan door het warm loopen van eene machine voor koftiebranden. De brand werd gebluseht met 1 straal op de waterleiding. 30 September Kleine binnenbrand in perceelStevinstraat 99. Het dienstmeisje brandde zich een weinig aan het gezicht en werd door de huisvrouw verbonden. 2 October. Kleine binnenbrand in perceel Rynstraat 3, waarby twee dienstboden brandwonden bekwamen aan handen, armen en aangezicht. Beiden werden door de Brand weer verbonden De brand werd veroorzaakt door het was- schen van handschoenen met benzine in de nabyheid van een brandend gascomfoor. 2 October. Kleine binnenbrand in perceel Veenkade no. 153, waarby de bewoner zich aan de handen ernstig brandde; hy werd door den Gemeenlyken Geneeskundigen dienst ver bonden. VERSLAG DER BRANDWEER.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1046