29 17 VERSLAG DER BRANDWEER. n j, n n Gedurende 5J Voorts werd bij Besluit van B. en W. van 19 Oct. 1914, Ag. no. 18011/26 Afd. G. B., het aantal hoofdbrandwachts, met het oog op de bewaking van den schouwburg tijdens de voorstellingen, met één vermeerderd, waartoe weder een brandwacht le klasse werd bevorderd tot hoofdbrandwacht 2de klasse, een brandwacht 2e klasse bevorderd tot de leklasse en een tijdelijk brandwacht 2e klasse werd aangenomen. Een brandwacht le klasse, werd wegens langdurige ziekte gepen- sionneerd, terwijl een ander brandwacht le klasse werd ontslagen. Vier brandwachts 2e klasse werden bevorderd tot de le klasse. Vier man werden aangesteld tot tij del ij ken brandwacht 2e klasse voor den duur van één jaar. Twee en twintig brandwachts en een hulpmachinist moes ten wegens de Mobilisatie in Militairen dienst treden. In deze vacatures werd ingevolge Besluit van B. en W. van 21/25 Augustus, Ag. No. 17717/60 Afd. G.B., voorzien door voor den duur der Mobilisatie tijdelijk personeel in dienst te nemen. Drie dezer, die aan alle vereischten voor een aan stelling by de Brandweer voldeden, konden de in het korps ontstane vacatures aanvullen, waardoor wederom evenzooveel nieuwe menschen voor den tijd der mobilisatie in dienst genomen konden worden. 8 105 105 52 38 15 14 8 11 6 1 dag Het gedrag der manschappen was over het geheel zeer goed. De oefeningen met blusch- en redmateriaal, in de besturing en behandeling der automobielstoomspuiten, zoo mede oefeningen in het uitschakelen van gedeelten van het bovengrondsche net der electrische tram hadden geregeld plaats. In het jaarverslag van 1913 werd vermeld, dat gelden uitgetrokken waren tot het maken van een begin met het In dit verslagjaar waren ziek: 2 dagen niemand. 1 man. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1048