105 School aan het Rijswijksche Plein: de zinkbedekking van het plat boven het trapportaal en de zinken goten van de privaatgroepen aan de speel plaats werden vernieuwd. School aan de Nieuwe Havendwarsstraat No. 4: de zinken goot boven den voorgevel werd vernieuwd de dubbele poortpeur aan de straat werd vernieuwd. School aan de Van Ravesteijnstraat de zinken goot boven den N.-W. gevel van het gym nastieklokaal werd vernieuwd: de schoorsteenen en ventilatiekokers in vier lokalen werden vernieuwd. School aan de Nieuwe Havendwarsstraat No. 6: de dubbele poortdeur tusschen de speelplaats van deze en die van de aangrenzende school werden ver nieuwd; de speelplaats werd gedeeltelijk verstraat; de eiken dektreden van de trap werden bijgewerkt en en gekeerd; de zinken goot boven het oude gedeelte van den voorgevel werd vernieuwd. School aa n de Bleekerslaan de zinkbedekking boven de privaten en boven de kleedkamer achter het gymnastieklokaal werden ver nieuwd. School aan de De Gheijnstraat No. 51: in elk van de 12 leslokalen werd een fonteinbak met aan- en afvoer aangebracht. School aan de Vlietstraat: de speelplaats werd gedeeltelijk verstraat. School aan de tan-Damstraat de zinken goot boven den voorgevel van het gym nastieklokaal werd vernieuwd; voor eenige ramen van dit lokaal werden vlechtdraadramen aangebracht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 105