29 19 8 8 Het paard, hetwelk op 31 December volgens het vorige 342 dagen. De levering van de fourage geschiedde dit jaar als volgt: Bij aanbesteding werd geleverd van 1 Januari t/m 30 Juli. 13 11 9 6 Aantal. 2 2 2 1 1 Aantal. 1 4 1 2 Leeftyd. 14 jaar n Meermalen moest dan ook een paard van den Gemeente lijken Reinigingsdienst in huur worden genomen en wel ge durende 179 dagen. Eenmaal werd gedurende 8 dagen een paard in huur genomen van een stalhouder, aangezien de Gemeentelijke Reinigingsdienst niet in staat was aan de aanvraag te voldoen. Diensttijd. 6'/2 jaar 6 4 l’/2 222 dagen. 75 43 1 dag. 1 jaarverslag reeds 204 dagen door ziekte aan den dienst onttrokken was, werd op den 9en Maart door den veearts voor den brandweerdienst afgekeurd en den 16en Maart na bekomen machtiging verkocht. Wegens de binnenkort te verwachten automobilisatie van de coupé en één slangenwagen werd hiervoor geen ander paard aangeschaft. Op den 26en October stierf een paard ten gevolge van chronische etterachtige bronchitis, na eenige maanden aan den dienst onttrokken te zyn geweest. Ook dit paard werd, met het oog op de spoedig te ver wachten aflevering van de auto-coupé van den commandant en de aanschaffing van een auto-oefenwagen, van de sterkte afgevoerd. Gedurende het jaar kwamen by 8 paarden ziektegevallen voor, die tydelyke buitendienststelling noodzakelijk maakten, met een gezamenlijk aantal van 342 ziektedagen. De boven genoemde ziektedagen zyn naar de ziektegevallen onder de volgende rubrieken te brengen. Kreupel Chronische etterachtige bronchitis. Kootverstuiking Koliek Koorts VERSLAG DEK BRANDWEER. •n 7)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1050