29 21 8. Materieel. Thans moesten maatregelen getroffen worden, ten einde omwaaien te voorkomen, omdat na ingesteld onderzoek bleek, dat de hoofdpalen in den grond totaal vergaan waren. Voor- loopig is door schoren en stutten in het euvel voorzien. De gebreken, die het Centraalstation in de Prinsestraat aankleven doen zich steeds in meerdere mate gevoelen. Nu er meer en meer in eigen beheer gearbeid wordt en het nieuwerwetsche materieel grootere afmetingen inneemt wordt vooral ernstige hinder van gebrek aan ruimte ondervonden. Het materieel is in goeden staat. Op 31 December 1914 was het volgende hoofdmaterieel in dienst: 1°. In het Centraalstation: 3 éénpaards slangen wagens 2 automobiel-stoomspuiten 1 automobiel-commandantswagen (tevens tot vervoer van bluschmateriaal); 1 afrij brik 1 automobiel-oefenwagen, tevens dienende tot vervoer van personeel en materieel; aantal paarden: 3. 2°. In de kazerne te Scheveningen 2 éénpaards slangen wagens 1 automobiel-stoomspuit 1 afrij brik; aantal paarden: 2. 3°. In Post Rijswijksche weg: 1 éénpaards slangen wagen 1 éénpaards handspuit op wagen; aantal paarden: 1. 4°. In Post Daguerrestraat: 1 éénpaards slangen wagen aantal paarden: 1. 5°. In Post Theresiastraat 1 éénpaards slangen wagen 1 éénpaards handspuit op wagen; aantal paarden: 1. Bovendien zijn ter beschikking van de Militairen 2 hand- slangenwagens. De in het vorige jaarverslag genoemde automobiel-slangen- wagen, welks aanschaffing voorbereid werd, was ten gevolge van den buitenlandschen oorlogstoestand op 31 December nog niet afgeleverd. VERSLAG DER BRANDWEER.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1052