29 22 9. Brandputten en brandkranen. Het aantal brandkranen in de publieke straat werd met 218 stuks vermeerderd en bedroeg op 31 December 3418. Op den zelfden datum waren in de Gemeen tegebouwen aanwezig 224 en in de Ryksgebouwen 310 binnenbrandkranen. Op de brandkranen in de Rijks- en Gemeentegebouwen met daarby behoorende slangen werd voortdurend toezicht gehouden. Het aantal brandputten „systeem Stang” verminderde met één door het buiten gebruik stellen van een put in de Park straat; het aantal van die, welke door middel eener buis- leiding met grachtwater in verbinding staan, onderging geen verandering. Hun aantal bedraagt alzoo respectievelijk 58 en 34. Aan het Waterververschingskanaal werden drie afritten gemaakt ten dienste der automobiel-stoomspuiten, teneinde daaraan water te kunnen ontnemen by eventueele branden. Ook in het Park Zorgvliet is door het maken van een berydbaar voetpad, het verlagen van trottoirbanden en enkele andere kleine voorzieningen, gelegenheid ontstaan op verscheidene plaatsten het open water voor brandblussching te kunnen benutten. De voor brandblussching beschikbare hoeveelheid slangen bedroeg op 31 December: In het Centraalstation: 2290 Meter linnenslang met gummivoering van 2*/2". 2109 van 2l/2". In de Kazerne te Scheveningen 630 Meter linnenslang met gummivoering van 2,/2/'. 740 van 2'/2". In den Post Ryswykscheweg: 450 Meter linnenslang met gummivoering van 2*/2". 881 van 2*/2". In den Post Daguerrestraat 450 Meter linnenslang met gummivoering van 2>/2"- 382 van 2'/2". In den Post Theresiastraat 450 Meter linnenslang met gummivoering van 2'/2 622 van 2'/2". Dus totaal 9004 Meter slang. Bovendien is nog aanwezig: 358 Meter slang van 21/2” voor oefening en 704 V/2'r als reserve voor de binnenbrand kranen in Gemeente- en Rijksgebouwen. VERSLAG DER BRANDWEER. t-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1053