29 23 10. Brandweertelegraaf. De door werkzaamheden in den grond, ten behoeve van andere dienstvakken, of door slijtage ontstane beschadigingen van de brandweerkabels werden steeds zoo spoedig mogelijk hersteld, zoodat de dienst daardoor niet gestoord werd. De binnenleiding in de telegraafkamer van de Kazerne Scheveningen werd geheel vernieuwd, omdat het schotwerk, waaraan de verschillende apparaten bevestigd waren door inkrimping ontzet was. Het aantal publieke buitenbrandschellen werd met 6 ver meerderd, welke geplaatst werden in de Trooststraat, ter Borghstraat, Andries Bickerweg, Laan v. Nieuw Oost-Indië (tol), 2e Emmastraat en Charlotte de Bourbonstraat. Óm de aanhoudende baldadige alarmeering met de brand schel Trooststraat te voorkomen werd deze verplaatst naar het Politiebureau v. d. Vennestraat. Daar de Kon. Schouwburg dit jaar heropend werd, is de weggenomen binnenbrandschel aldaar weder geplaatst. In verband met de verbouwing van de Rekenkamer moest de binnenbrandschel verplaatst worden naar de bodenkamer. Een begin werd gemaakt met het in de onmiddellijke nabijheid verplaatsen van eenige daarvoor in aanmerking komende brandschellen, teneinde ze voor het publiek beter zichtbaar te plaatsen en waarvan tevens vermindering van het aantal baldadige alarmeeringen verwacht wordt. Verplaatst werden Brandschel Hollandsche Spoor (noodzakeljjk geworden door het wegbreken van het Politieposthuis, waartegen deze schel geplaatst was), Gasfabriek, Loosd. weg hoek Regentesselaan, Stadhoudersplein, Newtonplein, Paul Krugerplein, Groot Hertoginnelaan, Hoefkade bij de Vaillantlaan en Juliana van Stolbergplein. De bliksemafleiders op de Gemeentegebouwen werden onderzocht, behalve die van de verbrandingsoven van den Aschstaal en de toren der machinekamer van het Pomp station, waarvan de beproeving tot het begin van 1915 moest worden uitgesteld. Voortgegaan werd met aan een gedeelte van het brand weerpersoneel les te geven in de behandeling en werking der brandweertelegraaf. De lengte van het telegraafnet bedraagt 86852 M. kabel ondergronds. 1300 M. draad bovengronds. In gebruik z(jn: 103 publieke buitenbrandschellen. 1 publieke binnenbrandschel. VERSLAG DER BRANDWEER.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1054