Bijlage 30 HOOFDSTUK I. Voorschriften, betreffende 5. Toepassing van art. 8 der Woningwet. Art. 8 der Woningwet werd niet toegepast. HOOFDSTUK II. Verbetering van woningen; overbevolking. 6. Toepassing van art. 12 der Woningwet. Art. 12 der Woningwet behoefde niet te worden toegepast. 3. Voorschriften door den Gemeenteraad vastgesteld, be treffende de eisehen, waaraan moet worden voldaan met betrekking tot bestaande, niet onder 2 begrepen woningen. 2. Voorschriften door den Gemeenteraad vastgesteld, be treffende de eisehen, waaraan moet worden voldaan bij het geheel of voor een gedeelte vernieuwen van woningen. Voorschriften als sub 1, 2, 3 en 4 bedoeld, werden uiet vastgesteld. 1. Voorschriften door den Gemeenteraad vastgesteld, be treffende de eisehen, waaraan moet worden voldaan bij het bouwen van woningen. aan de woningen te stellen eisehen. 4. Voorschriften door den Gemeenteraad vastgesteld nopens behoorlijke bewoning, zuivering van ongedierte, afscheiding van slaapplaatsen en overbevolking. VERSLAG, bedoeld bij artikel 52 der Woningwet, over het tijdvak van 1 Januari 1914 tot en met 31 December 1914.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1056