30 2 VERSLAG WONINGWET. 7. Toepassing van art. 16 der Woningwet. woningen De aanschrijvingen betroffen: 9. Aanschrijving ter zake van overbevolking. 10. Toepassing van artikel 17, le lid, der Woningwet. Artikel 17 werd niet toegepast. 99 99 Aanschrijvingen ter zake van overbevolking werden niet gedaan. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Frederikstraat. Prinsegracht. De-la-Reijkade. W eststraat. Zuidoostbinnensingel. Noordwal en de Kalkoenstraat. Weststraat. Kranestraat. Rozemarijnstraat. Katerstraat. Olieberg. Nieuwe Molstraat, van Bassen straat. Zorgvlietstraat. Zorgvlietstraat. Katerstraat. Het aantal aanschrijvingen tot verbetering van bedroeg zeventien. 8. Aanschrijvingen tot verbetering van woningen, met opgave van het aantal aanschrijvingen en van het aantal gevallen, waarin de bewoning ingevolge de aanschrijving werd gestaakt. Van de twee woningen aan de Katerstraat werd de bewo ning gestaakt. 3 woningen aan de Frederikstraat. 1 woning 10 woningen 1 woning 2 woningen 5 3 1 woning 11 woningen 2 2 1 woning 1 12 woningen 4 14 2 In twee gevallen, waarbij de Gezondheidscommissie had geadviseerd woningen onbewoonbaar te verklaren werd aan dat advies geen gevolg gegeven, maar het aanbrengen van verbeteringen aan die woningen voorgeschreven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1057