30 1 h 10 VERSLAG WONINGWET. lo. «1 2o. tot het afbreken van 2 bouwvallige perceelen; e. f. e. d. g. h. i. j. k. a. b. 5o. tot het toepassen van verschillende voorschriften voor het houden van paarden in 18 als stal gebezigde per ceelen; 6o. tot het afsluiten van 7 gelegenheden tot bekoming van water in 26 perceelen; Met toepassing van de Bouw- en Woon verordening wer den door Burgemeester en Wethouders verschillende aan schrijvingen tot de eigenaren gericht: Verrichtingen van het gemeentebestuur tot verbetering der Volkshuisvesting, niet aangeduid sub 126. tot het verbeteren of herstellen van: de rioleering in 25 perceelen; 3 sloppen; bestrating in 2 hofjes; gevels, muren of fundeeringen in 8 perceelen; schoorsteenen van 1 perceel; kap- of bintlaag van 4 perceelen; daken en goten van 1 perceel; kroonlijst van 1 perceel; bouwvallige erfscheidingen bij 1 perceel; één privaat in 1 perceel; verschillende gebreken in 2 perceelen; 7o. tot het aanbrengen van eene gelegenheid tot beko- ming van betrouwbaar drink- en werkwater in 2 perceelen; 4o. tot het aanbrengen van verlichting in 21 hofjes en 2 openbare straten; 8o. tot het van den openbaren weg afscheiden van 6 open terreinen; 9o. tot het voor onderzoek blootleggen van de bodem- afsluitingen van 6- en de fundeeringen van 3 perceelen; 3o. tot het plafonneeren met onbrandbare stoffen van 3 zolderingen en 2 trappen in 2 perceelen;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1065