30 k 12 VERSLAG WONINGWET. Aldus opgemaakt door Burgemeester en Wethouders van ’s-Gravenhage den llden Mei 1915. Overigens werd dagelijks in de verschillende wijken der Gemeente door het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht toezicht uitgeoefend bij den bouw van gebouwen, gevels, muren, privaten, enz., en zijn daarbij zooveel mogeljjk de belangen van de openbare gezondheid behartigd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1067