31 2 2 Totaal 59 38 266 100 95 61 9 4 l Gasfabrieken Duinwaterleiding Telefoondienst Eleetrisch bedrijf Slachthuis Gemeentewerken Reinigingsdienst Brandweer Ziekenhuis 11 18 1 1 18 6 2 2 10 6 1 1 1 1 2 1 1 Gasfabrieken Duinwaterleiding Gemeentewerken Reinigingsdienst. Overige bedrijven Alle bedrijven te zamen 6 11 1 2 76 27 11 12 13 44 70 7 6 28 10 4 5 5 17 26 3 2 30 7 5 4 6 13 28 2 18 7 2 3 6 11 13 1 2 3 1912263 1911285 1910314 1909 287 1908 355 In het jaar 1913 kwamen zekeringsplichtig loon daalde met 2.1 blijkt het aantal ongevallen ook in verhouding tot het loon in het laatste jaar te zijn toegenomendeze toename bedraagt echter slechts 3.3 Voor de verschillende bedrijven afzonderlijk komen deze getallen in den volgenden staat voor. 12,5% 2,0% 12,1% 4,1% 4,3% 2,0% 37,3% 8,o%: 4,3% 2,1 1,1% I w«’“>d:Totaal (doch niet invalide! lotaal- blijvend) tof over- leden 21,6% 28,1% 8,1% 40,1% 3,3% 20,0% In de vorige jaren bedroeg het totaal aantal ongevallen 1907 334 1906 303 1905 254 1904 203 1903 (11 maanden) 154 dus slechts 3 ongevallen (of 1.1 meer voor dan in het jaar 1912. Aangezien het ver- VERSLAG OMTRENT DE ONGEVALLENVERZEKERING. TAK VAN DIENST. dagen. Aantal ongevallen. Aantal ongevallen. minder i minder TAK VAN DIENST. meer meer meer in 1913 dan in 1912. korter j dan 3 van alle onge vallen. Verzekerings- plichtig loon. j minder in 1913 dan in 1912. (Absoluut aantal.) in 1913 dan in 1912. (Per f 1000.- loon.) In validiteitsduur 3-7 8—14 15—42

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1069