106 School aan de Duinstraat No. 10: de ventilatie in de lokalen werd verbeterd door het aanbrengen van ventilatiebuizen en 3 Boyle ventilators in elk van 4 benedenlokalen werden 2 I lichten bijgeplaatst. School aan de De-Gheijnstraat No. 150: de speelplaats en de plaats tusschen de poortdeur en de school werden verstraat. School aan de Duinstraat No. 55: de zinken daklijsten langs den N.W. gevel en langs een gedeelte van de N.O. en Z.W. gevels, de zinken goot boven den N.W. gevel, 2 zinken platten aan de Z.O. zijde en een gedeelte van de zinken dakbedekking der school werden vernieuwd; in de woning werden tegen de 2 benedenramen buiten jalouzie├źn en in de gang der verdieping een gootsteen aangebracht. School aan de Langnekstraat: de speelplaats werd gedeeltelijk verstraat. School aan de Pretoriusstraat op de zandsteenen treden van de beneden trap wer den eiken dektreden aangebracht. School aan de Vijzelstraat No. 121: van de school-trap werden 14 eikendektreden ver nieuwd. in het gymnastieklokaal werden de houten vloer en de plinten vernieuwd. Hulpschool aan de Van-Ostadestraat. in de gang werden 5 gaslichten aangebracht in ver band hiermede werd de gasleiding uitgebreid; in elk der beide zijgangen werd een nooddeur aan gebracht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 106