107 School aan de Achter Raamstraat: de vloer in lokaal 7 werd vernieuwd; de gasverlichting in 5 benedenlokalen werd vervan gen door electrische verlichting. School aan de Badhuiskade No. 27: de zinken dakbedekking en de zinken goten boven het middengedeelte der school werden vernieuwd. School aan de Kerkstraat de bestrating van Waalklinkers achter de ambtswo ning werd vervangen door een van witte trottoirtegels. School aan de Bakkersstraat: de vloer in lokaal 11 werd vernieuwd; de ingang van de school aan den Noordwal werd eenigszins Z.W.-waarts verplaatst en in verband daar mede werd van den tuin van de ambtswoning een gedeelte afgenomen en een nieuwe omheining om den tuin aangebracht. School aan de Hoef kade No. 99: de zinken goot boven den langen gevel van de school langs de speelplaats werd vernieuwd; de kap van de ambtswoning werd met hout beschoten op den zolder werd een kamer gemaakt. School aan de Van Dijckstraat: de straat tusschen de school en het gymnastieklokaal werd verstraat. School aan de De Vliegerstraat een gedeelte van de speelplaats werd verstraat: de seinbel in de benedengang wrerd verplaatst en in de bovengang werd een seinbel aangebracht. School aan de Tullinghstraat de zinkbedekking van de school werd gedeeltelijk vernieuwd

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 107