31 1190ö| 19071 Deze overzichten doen zien, dat de belangrijke vermin- Aantal ongevallen: 41 In 1912. 92 I 62 59 7 2 263 95 38 61 59 266 9 1913 meer 1913 minder dering van den invaliditeitsduur, die in 1912 is ingetreden, zich in 1913 heeft gehandhaafd, ja zelfs dat het laatste jaar in dat opzicht nog iets gunstiger is. De in het vorige jaar verslag geopperde veronderstelling, dat de werkzaamheid van den Gemeentelijken Geneeskundigen Dienst hierop niet zonder invloed zal zijn geweest, wordt hierdoor gestaafd. De afwykingen, die in 1913 in vergelijking met het vorige jaar plaats vonden, zijn zeer gering, gelijk uit onderstaanden staat blijkt, w’elke een tot in onderdeden doorgevoerde vergelijking bevat. Omtrent den gemiddelden invaliditeitsduur by ongevallen met ten hoogste 42 dagen invaliditeit zijn in den volgenden staat gegevens verzameld voor alle bedrijven te zamen en en voor de vier groote bedrijven afzonderlijk. 3 2 29 7 3 7% 2 100% 1 I 7 3 I I I 4 VERSLAG OMTRENT DE ONGEVALLENVERZEKERING. h TAK VAN DIENST. 1912 1913 9 10 10 I 10 7 JAAR. 3-7 8-14 dagen. 1913. 4 •n V Gasfabrieken Duinwaterleiding Gemeentewerken Reinigingsdienst. minder dan 3 3 I 17 10 13 9 6 8 9 11 11 10 8 5 9 7 14 12 9 8 Invaliditeitsduur. langer ir,_4o i dan 42 10 4“ |(docli niet blijvend) 1903 1904'1905 1 14 18 11 1 I l| i blijvend in- Totaal. valide of over leden. Gemiddeld aantal invaliditsdagen per ongeval met ten hoogste 42 dagen invaliditeit. 13 11 13 11 13 10 14 13 11 13 11 1908(1909 1910 11 13 10 12 8 10 11 9 I 9 12 Alle bedrijven te zamen i 11 1911 11 11 10

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1071