31 f. 7 VERSLAG OMTRENT DE ONGEVALLENVERZEKERING. a. b. De Chef van het Pensioenbureau, J. G. KRUIS. c. d. e. Een uitvoerig overzicht van de kosten der ongevallen in 1913 (met uitzondering der administratiekosten) bevat tabel VIII, terwijl in tabel IX een vergelijking is opgenomen van de gemiddelde kosten per ongeval voor de ongevallen met een invaliditeitsduur van ten hoogste 42 dagen, inge deeld in de rubriekenminder dan 3 dagen, van 37 dagen, van 814 dagen en van 1542 dagen. Een vergelijking met de overeenkomstige cijfers over het vorige jaar doet zien, dat de gemiddelden in alle rubrieken lager zijn. Voor alle vier rubrieken te zamen bedroegen de gemiddelde kosten in 1912 f 16.thans f 13. VEILIGHEIDSMAATREGELEN. Sedert de opgave van genomen veiligheidsmaatregelen in het vorige jaarverslag, zijn de volgende maatregelen ge troffen Gasfabrieken. (Fabriek Loosduinsche weg.) Beschermingen werden gemaakt voor de vliegwielen, aan- zetinrichtingen en drijfriemen der gasmotoren en pompen voor de persleiding naar Scheveningen. {Fabriek Trekvliet.) Rondom de luiken in den werkvloer van de stokerij werd een hek aangebracht; aan de kraan van het zuiverhuis werd een trap en loopplank gemaakt; bovenop een sintellift werd een vloer aangebracht; om een liftkoker werd een hek geplaatst; een leuning werd gemaakt om een exhauster; aan de cokeshoogbaan werd een uitneembare leuning aangebracht. (Magazijn Kazernestraat.) Rondom de hijschmachine der goederenlift werd een be- schermingshek geplaatst. Ziekenhuis. In de machinekamer werden beschermkappen om de laag- liggende koppelingen der electromotoren aangebracht. h. De carborundum-slijpsteen werd voorzien van een be- schermkap.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1074