I n Ik i I III 31 41 4 31 7 3 I I 1 - 4 s S I 4 -a 11 8 VERSLAG OMTRENT DE ONGEVALLENVERZEKERING. TABEL I. Uren, waarop de ongevallen plaats hadden. Namiddag -3 Tak van dienst. er 2 2 2 1 1 2 4 1 1 1 2 2 3 i 1 i c> 29 3 3 6 53 6 Totaal 81 16 16 30 2 100 89 9 2 2 2 1 2 1 1 6 20 11 6 86 1 3 100 2 2 1 2 13 13 25 5 17 4 Tak van dienst. 4 1 1 266 Totaal 1 8 27 44 47 54 45 40 100 0 17 10 3 17 18 20 15 100 1 15 4 15 15 15 18 17 O o0 5 1 X> 8 5 2 3 3 7 11 1 14 2 1 2 1 9 14 2 2 12 9 1 2 16 6 4 4 1 2 8 13 1 13 8 2 1 6 4 9 4 7 7 I 16 4 5 2 2 1 1 3 11 1 1 1 2 1 - o O1 ei cc 5 S Cl I C4 öc ■o tJ •s o 14 8 2 1 5 2 1 1 3 3 12 26 12 2 4 1 19 15 1 1 1 1 1 76 27 11 12 13 44 70 7 6 6 3 2 3 g 2S3 76 27 13 44 70 7 6 Gasfabrieken. Duinwaterleiding Telefoondienst Electrisch bedrijf Slachthuis. Gemeentewerken Reinigingsdienst Brandweer Ziekenhuis Cl 1 2 - 13 4 1 2 7 1 - 2 I - Percentage van alle ongevallen in 1913. Overeenkomstig percentage voor de jaren 1903-1913 i te zamen .12 4 3 I 2 3 18 Gasfabrieken Duinwaterleiding Telefoondienst Electiisch Bedrijf Slachthuis Gemeentewerken Reinigingsdienst Brandweer Ziekenhuis. j Voormiddag (morgen) Percentage van alle ongevallen in 1913. Overeenkomstig percentage voor de Jaren 1903-1913 te zamen 1 1 1 1 2 - 13 - 44 - 61 7 4 3 5 - Voormiddag (nacht) 16 42 64 11 25 1 10 10 TABEL II. Dagen, waarop de ongevallen plaats hadden. I I i I i 266! 236! 24 12 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1075