1 i I I 1 i l i i 31 I j. I 9 TABEL III. Maanden, waarin de ongevallen plaats hadden. 19 Leeftijd der getroffenen. TABEL IV. 8 s I g 8 5 u .1 3 S 3 7 I i VERSLAG OMTRENT DE ONGEVALLENVERZEKERING. Tak van dienst. 6 6 5 1 7 i 1 1 23 22 Totaal 18 21 21 24 28 27 31 18 14 266 8 7 7 9 8 9 10 10 12 7 8 5 100 9 8 8 8 8 8 I 9 8 10 8 100 Tak van dienst 1 1 1 Totaal 104 61 24 6 2 78 1 266 2 39 19 9 29 1 100 1 7 2 33 16 100 2 36 4 §5 I 5 1 1 1 9 1 1 1 1 4 2 2 4 2 11 19 1 14 5 4 2 1 1 2 2 5 4 2 1 4 7 2 4 4 4 1 2 2 2 2 1 76 27 11 12 13 44 70 7 6 8 5 1 1 r 1 2 5 T3 S ■S 3= O 1 2 3 6 2 1 6 5 1 1 1 o 8 12 5 2 1 76 27 11 12 13 44 70 6 34 8 3 3 8 13 1 1 6 2 3 2 1 3 1 4 X) 12 7 5 19 29 4 1 Percentage van alle i ongevallen in 1913 Overeenkomstig percentage voor de jaren 1903—1913 te zamen Gasfabrieken Duinwaterleiding Telefoondienst Electrisch Bedrijf Slachthuis Gemeentewerken Reinigingsdienst. Brandweer Ziekenhuis. 8 1 I 3 4 1 1 1 2 4 1 4 5 8 I ercentage van alle ongevallen in 1913 Overeenkomstig percentage voor de jaren 1903 1913 te zamen !-• si 8° Gasfabrieken duinwaterleiding Telefoondienst EJectrisch Bedrijf Slachthuis Gemeentewerken Reinigingsdienst Brandweer Ziekenhuis 8 8 I i g i i I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1076