31 10 TABEL V. Indeeling der ongevallen naar het bekomen letsel. VERSLAG OMTRENT DE ONGEVALLENVERZEKERING. GETROFFEN LICHAAMSDEEL AANMERKINGEN. I. HOOFD. 28 44 O 16 II. ROMP 1» III. LEDEMATEN. I a. bovenste. 1°. rechterhand 53 2°. linkerhand 52 3°. beide handen 117 2) 4°. rechterarm 9 5°. linkerarm 3 205 b. onderste. 1». rechterbeen en -voet 48 88 2«. linkerbeen en -voet 39 3°. beide beenen 1 3 Totaal 266 4 Niet onder deze rubrieken te rang schikken a. oogen b. overige deelen AANTAL ONGEVALLEN. 2) Waarvan 4 tevens voorkomen onder I. Waarvan 5 tevens voorkomen onder III. 3) Waarvan 1 tevens voorkomt onder I.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1077