31 11 TABEL VI. Ongevallen in 1013, die een voorloopige rente tengevolge hadden. SS VERSLAG OMTRENT DE ONGEVALLENVERZEKERING. 12 Febr. By het afhemen van luiken viel ge- 94 24 Febr. 2.87 89 T! 15 Mrt. 2.69 48 2.66 27 Mrt. 58 de 15 Apr. 88 3.12 e 1.50 19 Apr. 57 4 Juni. 153 2.92 n 2.96 24 20 Oct. Door het loslaten van een kraan liep Door misstappen viel getroffene van een ladder. Bloeduitstorting kniegewrfeht. 3- 45 5 Dec. n 2.62 61 15 Dec. n Getroffene stootte zich tegen een kolk, uitstorting, vermoedel'yk met fractuur die hy bezig was te plaatsen. Bloed uitstorting, vermoedelpk met fractuur Ie schalm van rechter groeten teen. I Naam en beroep van den getroffene. Datum van het j ongeval. By het schoonmaken eener kamer viel getroffene en brak den linkerpols. Getroffene viel in de linnenkamer en brak den rechterpols. Aantal dagen invalide. E. Schaffers— van Sehyndel, bewaakster in het ziekenhuis. By het blusschen van eeu brandend perceel viel getroffene van de trap. Verstuiking rechtervoetgewricht. - f 1.08 troffene, waardoor eene onderlijfsver- bloeding ontstond. oor het loslaten van een kraan liep kokend water over getroffiene's been. Verbranding le en 2e graad linker- scheenbeen. J. G. Mulder, metselaar by gemeentewerken. J. Verheuvel, grondwerker by de duinwater leiding. Omschrijving van het ongeval en gevolgen daarvan. A. C. H. Verboom, litter bjj de duin waterleiding. A. van Velzen, brandwacht. C, Schalkers, huishoudster in het ziekenhuis. perceel viel getroffene van de trap. Verstuiking rechtervoetgewricht. J. H. Lamet, lynwerker by den telefoondienst. H. J. Hemmes, behanger by de gemeentewerken. 0. H. J. Wewer, brandwacht. A. Eytfinger—Traa, werkster in het ziekenhuis. Toen getroffene het huis verbet, waar j hij een binnenleiding had aangelegd, kreeg hij een brandkast, die binnen 1 gebracht werd, op den voet. Kneuzing rechtervoet. Bij het binnentreden van het werklokaal is getroffene uitgegleden en gevallen. Verstuiking rechterduim. Getroffene werd aangereden door een wagen, waardoor hij den linkerhiel i kneusde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1078