I !l I 31 I i! 12 TABEL VIIó. Ongevallen met doodelijken afloop in 1913. TABEL Vila. Ongevallen in 1913, die een blijvende rente tengevolge hadden. re -4 I O VERSLAG OMTRENT DE ONGEVALLENVERZEKERING. Blijvende rente. 6 Mei. Toen getroffene zich van aehnit rfpn wal u-il.l. f 2.34 10 f 0.10 f 438.955 I 2.05 1 Oct 75 1.39“ getroffene. per j dag. f 4291,315 f 1.205 5852.53 2.58 1.65 J. Heppel, timmer- man bij de ge meentewerken. Omschrijving van het ongeval en gevolgen daarvan. Omschrijving van het ongeval en gevolgen daarvan. contante waarde. contante waarde. s o "Sc 15 Sept. 1913 P.L.Riem Vis, werk man le klasse by het Electrisch Bedrijf. 1 een schuit op den wal wilde be geven, viel h(j in het water. Aandoening van het zenuw stelsel. Getroffene was bezig met het rangeeren van een wagon met behulp van een traverse. Door het doorschieten van den wagon geraakte* het wind werk in beweging en werd, getroffene door den rond- uraaienden slinger getroffen, j Schedelbreuk met gescheurde wond aan voorhoofd en rech- j teronderarm. I -S 1 Per 6 Sept, f 2.48 i 1914 Rente I aan de nagelaten betrekkingen. H. Oonk, machinist 15 Sept, bij het Electrisch Bedrijf. Naam en beroep van den getroffene. Getroffene stootte de knie tegen den rand van een kuip, waardoor vocht in het kniegewricht kwam. Getroffene bevond zich voor het schoonmaken van het inwendige van een lage- d ruk-cylinder eener stoom machine in den cylinder en gaf plotseling geen teeken van leven meer. Oorzaak onbekend. 6380.99S C. Aarssen, hal- i 31 Mei. knecht bij het i Slachthuis. Naam i en beroep van den ga getroffene.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1079