32 2 2 1 1 3 12 Totaal 5 4 2 1 en 2 1 1 1 algem. stemmen. 6 st. 1 st. 5 st. 2 st. 4 st. 3 st. 5 1 2 4 Het volgende staatje geeft een overzicht van den aard der uitspraken en van de verhouding der stemmen, waar mede die uitspraken verkregen werden. Eén beroep werd nog niet afgedaan, daar appellant eenige getuigen onder de wapenen zyn geroepen. Een tweede beroep werd behandeld ter eerste zitting van 1915. De straffen en schadevergoedingen, waartegen in beroep werd gekomen, waren: f 1,schadevergoeding wegens door een aanrijding ver oorzaakte schade; f 1,10 schadevergoeding wegens weggeraakt gereedschap 2 maal f 1,boete wegens mishandeling van een paard f 1,boete wegens dienstweigering; f 1,boete wegens niet-opvolgen van een door den dienst doenden portier gegeven bevel en het daarby aannemen van een ongepaste houding; f 2,50 boete wegens brutaliteit tegen en bedreiging van een ambtenaar en het belemmeren van dezen de hem door den Directeur opgedragen werkzaamheden te verrichten; f 0,50 boete wegens onttrekking aan de werkzaamheden en het, na hierop door den opzichter gewezen te zyn, tegen over dezen aannemen van een ongepaste houding; 2 maal f 0,50 boete wegens insubordinatie en brutaliteit tegenover een opzichter; f 0.26 boete wegens onbehoorlijk gedrag tegenover een opzichter; f 0,50 boete wegens het niet-opvolgen van een door den dienstdoenden portier gegeven bevel; f 0,55 boete wegens te laat komen. VERSLAG V. H. SCHEIDSGERECHT V. GEMEENTEWERKL. opgeheven. Verhouding der stemmen gehand haafd. To taal. I gehand- haafd met voorw. ver.>venuindertl- j oordeeling. Aantal gevallen, waarin de opgelegde straf of schadevergoeding werd

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1083