LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN Bijlage 33 GEMEENTE s-GRAVENHAGE, zooals die is vastgesteld door den Gemeenteraad in zijne vergadering van 13 Juli 1910, gewijzigd bij Raadsbesluit van 20 Mei 1912. IN DE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1085