108 School aan de Schelpkade: in elk van de 6 benedenlokalen werd één schuifraam en in elk van 2 bovenlokalen werden 2 schuiframen veranderd in kiepramen met windvangers; de zinken goot boven de N. O. en Z.W. gevels van hét gymnastieklokaal werden vernieuwd. School aan de Waalstraat de vloeren van de bovengang en van een boven lokaal werden vernieuwd. School aan den Zuidical: de zinken goot aan de Z. O. zijde van het gymnastiek lokaal werd vernieuwd. School aan de Korte Lombardstraat No. 11: in 3 lokalen werden de schoorsteenen en de ventilatie- kokers vernieuwd; in verschillende lokalen en gangen werden te zamen 30 Mplatenlatten aangebracht de binnenplaats werd gedeeltelyk verstraat. School aan de Stortenbekerstraat in de gang op de 2e verdieping werden platenlatten aangebracht. School aan de Boylestraat: op den zolder van de uitbouw der school werd een houten afscheiding geplaatst. School aan de Neptunusstraat No. 92: een gedeelte van den gecementen vloer in de school- gangen werd vervangen door een vloer van hard gebakken tegels. in de schutting achter het nieuwe gedeelte der school en in den muur tusschen de terreinen van de school Tullinghstraat en van de bewaarschool Koningstraat werd een deur aangebracht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 108