33 33 12 13 LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN. LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN. AANWIJZING AANWIJZING RICHTING. van wie met het BREEDTE. OF VAN SOORT en KLASSE onderhoud is belast. HET VOETPAD. 5. 4. 6. 8. 2. 7. 8. 9. 10. Breedte. Lengte. Klasse. Soort 6.70 Meter. Van het Z.-O. einde van 162 Meter, j 32, 34-iSchenkweg. 1ste 480 Meter. id. 36, 86.'De Ruigekade. id. Idem. Burgemeester! 4 I Ruigekade. No. binnen de gein- NAAM VAN HEN, die het beheer daarover voeren. Koolasch- weg. Koolasch- weg. gem. ’s-Graven hage komen te liggen. Met de grens- r (Wet Met de grens- r ffe_t bC s a. hiker. De Staat (Staatsspoorwe gen). S s ce C Vermelding der bewezen en bescheiden omtrent den l eigendom, het i onderhoud of het beheer. Een houtenDe Staat (Staats- ispoorwegen). De Staat (Staatsspoor- wegen). het verlangde van de Lek straat in Oosteiyke en Noord- Oosteiyke richting tot het; kadastrale perceel gemeente s-Gravenhage, Sectie R-, No. 3923. NAAM der EIGENAREN van den weg, Ihet voetpad of de kunstwerken. Koolasch- voetpad. Van 100 M. ten Z.-O. van! den Zuidelijken hoek van het terrein der Gasfabriek aan den Trekvliet in Zuid- Oostelyke richting langs de Noord-Oostzijde van den Trekvliet tot aan hetkadas-! Itrale perceel, Sectie A.P.J No. 887. der gemeente ’s-Gravenhage. i Akte van 1 If.t 2, Juli 1905, geslo-regeling (Wet ten tusschen de van 16 Juli 1907. gem. ’s-Graven- Staatsblad No. ihageendeVeen- 213) is dit voet en Binckhorst- pad binnen de jPolder. Deze weg wordt gekiuist door de verbindings- baan van de Mij. tot Exploitatie van S.S. en der H. IJ. S. M. en door de baan van eerstge noemde My.; deze kruisingen zijn beide met Waalklinkers bestraat. Van de Binkhorstlaan255 Meter. ten Z.-O. van het terrein van Gemeente-Gasfabriek aan den Trekvliet in Z.-W. richting tot de Ruigekade.! AANWIJZING LENGTE EN GEMIDDELDE met een letter P de teekening ran de daarin gelegen kunstwerken. 35, 37 Verbindingsweg tusschen Binck- I horstlaan en de i PnirmVodo 8 M., waarvi |1.50 M. voetpa overigens berme g,BBENAMING ®-g® VAN DEN WEG hi 1. Van het kadas- De gemeente ’s-Gra- De eigenaren trale perceel sectieivenhage. genoemd in ko- A. P. No. 358 de! lom 7. gem. ’s-Graven- hage en van de kadastrale percee-! len sectie A. P. No. 864 geheel en; |867 en 879 (beide! gedeeltelijk) de jeigenaren van diel perceelen. 9 M., waarvja. Mn yzeren De gemeente 4 Meter njWWiiker. 's-Gravenhage. overigens L-rinw,. idem. -- van 1 L— w en Wethouders Juli 1905, geslo- regeling gem. ’s-Graven-!staatsblad en Binckhorst- polder. Akte vuu gesiv-icgemig (wet ten tusschen de van 16 Juli 1907, tageendeWeen- 213) is deze weg ’s-Gravenhage komen te liggen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1091