34 3 Zuid-Holland Gelderland Friesland Zeeland Noord-Brabant met heid van een zich gevoelen. 3.50 12,50 11 - 0,30 K.G. 0,30 0,70 0,55 0,35 27.500 35.000 13.000 200 000 38.000 900.000 7.000 65.000 Bloemenmarkt. Deze markt neemt steeds in omvang toe. De wenschelijk- kleine bloemenmarkt te Scheveningen deed 1,20 Groente- en Fruitmarkt. De aanvoer op deze markten bleef stationair en bedroeg ongeveer 7.000 H.L. wortelen tegen den pr ijs van f 0,90 a f 3,p. H.L. rapen appelen peren kersen aalbessen aardbeziën pruimen kruisbessen,, De markt in Kramerijen, Manufacturen. Aardewerk, Oud- IJzer enz. neemt nog steeds in omvang toe. 3. Visschery. De trawlvisscherij werd uitgeoefend door 106 loggers, welke tezamen hier f 277.586,05 besomden, d i. f 2.618,74 gemid deld per schip; in totaal, is dit f 85.179,05 en gemiddeld 1 480,89 meer dan in 1913, (toen oefenden 90 loggers deze visschery uit.) Te IJmuiden besomden de loggers gezamenlijk f 39.622,80. Het geheele resultaat is dus, dat de 106 Scheveningsche loggers f 317.208,85 te zamen of f 2.992,56 dooreen besomden tegen 90 loggers in 1913 f 240.275,45 te zamen of f2.669,73 dooreen. De hoogste besomming te Scheveningen was f4.231,90. De uitkomst dezer visscherij is bevredigend, het netten- verlies was gering en het weer over het algemeen gunstig. 169 kleinere vaartuigen (booten, schokkers, enz.) waarvan 18 te Scheveningen thuisbehoorende, oefenden de kust- visschery uit op de Scheveningsche haven. Zy maakten in het geheel 3545 reizen. Aan versche visch werd door loggers en visschersvaartuigen totaal f 368.104,95 besomd. 57%*) 10 10 20 3 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. n Het Westland leverde hiervan ruim 7 of 4 van den totaal-aanvoer. n n 4,50 0,15 „0,15 0,15 „0,20„ „0,17,,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1094