5 I ton. Totaal f 7.528,— 4. Scheepvaart. 20- 29- 17- 28,- 32,- 18,- 32, 28,— duizend. ton. f 5.602,25 1.925,75 16,- 28,- i 12,50 10- 11- Gemiddelde prijs: Pekelharing Steurharing Makreel Aan het einde van 1914 waren in deze gemeente 247 vaartuigen, metende te zamen 6536 ton. De beurt-, pak- of marktschepen van en op ’s-Gravenhage varende, meten te zamen 2247 ton en de stoombooten tusschen deze gemeente en andere plaatsen en vice-versa, hebben een gezamelijken inhoud van 1357 ton. Zie verder hier omtrent 7. Van de 247 vaartuigen zijn er 233 onbewoond, metende te zamen 5624 ton, van welke er 19 te Scheveningen tehuis behooren, die te zamen 987 ton meten. Er zyn 14 bewoonde vaartuigen metende te zamen 912 ton. Van de bewoonde vaartuigen worden er drie uitsluitend gebezigd tot woning, terwijl de overige tevens gebezigd worden tot berging en verkoop van goederen als: brand stoffen, aardappelen, fruit, kool, hooi en stroo. De gemiddelde besomming der loggers kan op f 14,500, worden gesteld, die der bommen is moeilijk te bepalen, daar het meerendeel na de mobilisatie is blijven liggen. De prijzen waren: der pekelharing van B steurharing en Idle pekelharing van maatjes van makreel Van de nieuwe scheepswerf werd den SOsten December de eerste yzeren logger. (SCH. 134 S. J. van den Bergh) te water gelaten en de kiel gelegd voor een tweede schip terwijl verdere bestellingen voor schepen werden gedaan. Garnalen: 13 booten besomd karren f 23,per kantje. f 21,tot f 25,per kantje. duizend, kantje. J) n 5? VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 34

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1096