34 7 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Op de aanvrage van: Tot: In het perceel No. G. J. A. van Heek. Schenkstraat 72/76. J. Rood. 17 Februari. de Firma Gebr. Geenen. Gedempte Burgwal 32a. 24 Februari. J. Meyer. 24 Februari. Waldorpstraat ongen. 24 Februari. Stortenbekerstraat 210. 24 Februari. W. J. Verdonk. Gortmolen 28. 24 Februari. Nieuwe Molstraat 6/8. 24 Februari. A. van der Meer. 27 Februari. Westeinde 244. J. A. Camfi’erman Sr. 31 Maart. J. J. Enthoven, 31 Maart. B. Hus. 7 April. Keizerstraat 342. H. Laboy rie. Schenkstraat 146. 7 April. H. Giesen. Columbusstraat 286. 11 April. 11 April. 1014. 3 Februari. N. V. Ateliers voor Metaal bewerking „Cuprera”. Antonie Heinsius- straat 43. Pletterykadeong. hoek Gouwestraat. Anna van Bueren- straat 45. naby de binnenvoor haven der Visschers- haven. Besluit van B. en W. Schevingsche Scheepsbouw- Maatschappij. de oprichting van een wafel- bakkerij. de oprichting van een huis- en kacheismedery. de oprichting van een door 13 electromotoren met een gez. verm. van 381/jP.K. gedreven metaalbewerkingsinrichting, van een kopersmelterij en -gieterij en van een koper slagerij met twee veld smidsen. de oprichting van een rookery en zouterij van vleesch. de oprichting van een kalk- blusscherij en een door een electromotor van 7i/2 P.K. gedreven inrichting voor het bereiden van kalk. de oprichting van een door 8 electromotoren met een gez. verm, van 43 P.K. ge dreven machinefabriek. de oprichting van een door een electromotor van 10 P.K. gedreven im ichting voor het bereiden van deeg en het roeren van meel in eene brood- en beschuitbakkery. de oprichting van een door 6 electromotoren gedreven blik-emballagefabriek met een gez. verm, van 6.13 P.K. de oprichting van een door 3 electromotoren met een gez. verm, van 41/2 P.K. gedreven wasch- en strykinrichting. de oprichting van een scheeps timmerwerf, van eene grof smederij ©n van eene door o electromotoren met een gez. verm, van 18 P.K. ge dreven metaalbewerkings inrichting. N.V. Haagsche Automobiel en Taxameter-onderne- ming H. A. T. 0. K. du Chatenier. bewaarplaats. de oprichting van een door drie electromotoren met een gez. verm, van 41/2 P.K. ge dreven inrichting voor het bewerken van koffie en pindahs. de oprichting van een door twee electromotoren met een gez. verm, van 21/4 P.K. ge dreven wasch- en strykin richting. do oprichting van een smederij. het uitbreiden, door het daar in oprichten van een stoom ketel, van eene door electri- i citeit gedreven wasch- en strykinrichting. de oprichting van een lompen- Smidsslop 2.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1098