I I 34 P' 8 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. In liet perceel No. Tot: Op de aanvrage van: Koninginnestraat 24. 11 April. J. Pb. F. Kohier. Rembrandtstraat 238. 11 April. Wagenstraat 183. 11 April. Koningstraat 5a. 17 April. A. de Swaan. 21 April. Hjnckerstr. 22i, de firma H. Spits en Co. 21 April. Naald wjjkschestr. 41. H. F Rademaker. 21 April. Marcelisstraat ongen. Koningstraat 18a. 28 April. M. Smits. Newtonstraat 263. 1 Mei. M. C. Manders. 1 Mei. A. Charite. 8 Mei. Voltastraat 3. P. P. H. Engles. 12 Mei. Th. A. van der Spek. J. H. Moulijn. de firma J. Verveer Co. 1914. 11 April. N. de Hoop. Bestuur der Vereeniging „Kindervoeding.” de firma J. ’s-Gravendijk en Zoon. Noord-West Buiten singel 118. Kranestraat 50a. Gouwestraat 66. Pletterijstraat 19. Rogstraat ong. Barentsstraat 12. 21 April. 24 ApriL 5 Mei. 8 Mei. Denneweg 138/140/142/142a/142ó. Maatpy. tot Detailverkoop van Petroleum „De Auto maat”. J. J. A. van Blijswijk. C. Roepers. Huygenspark 56/56a. Zieken 181. Besluit van B. en W. motor van 3 P.K. voor het j dry ven van de bestaande i gecombineerde boor- frais- j en cirkelzaagbank van haar door electriciteit gedreven hou. bewerkingsinrichting. de oprichting van een sigaren en tabaksdrogerij. de oprichting van een petro leum bewaarplaats en van eene benzinebewaarplaats. de oprichting van een smederij de oprichting van een door 2 electromotoren met een gez. verm, van 23/4 P.K. ge dreven boek-, courant- en handelsdrukkery. de oprichting van een rookery van vleesch en worst. de oprichting van een rookery van vleesch. de oprichting van een lompen en beenderenbewaarplaats. de oprichting van een smedery. de oprichting van een door een electromotor van 3 P.K. ge dreven vleeschsny- en aard- appelschilinrichting. de oprichting van een door 2 electromotoren met een gez. verm, van 31/2 P.K. ge dreven wasch- en str(jk- inrichting. het uitbreiden door het daarin oprichten van een stoom machine van 21 P.K. en een electromotor van 1 P.K. van een door stoomkracht ge dreven wasch- en stryk- inrichting voor een proeftijd die den Isten Juli 1915 zal zijn verstreken. de oprichting van een door 6 electromotoren met een gez. verm, van 91/3 P.K. gedreven metaal bewerkingsinrichting. de oprichting van een door 3 electromotoren niet een gez. verm, van 91/3 P.K. gedreven metaalbewerkingsinrichting in eene smedery. de oprichting van een banket- i bakkerij. de oprichting van een door 3 electromotoren met een gez. verm, van 41/2 P.K. gedreven carton nagefabriek. de oprichting van een rookery van vleesch. het uitbreiden door het daarin oprichten van een electro-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1099