109 School aan de Falckstraat: de zinken goot boven een gedeelte van den achter gevel van de school en de zinken goten boven den voorgevel en de beide zijgevels van de woning werden vernieuwd. School aan de Korte Lombardetraat No. 7 de zinken goot aan de N. 0. zijde van het gymna stieklokaal en een gedeelte gangvloer bij de zoldertrap werden vernieuwd. School aan de Van Merlenstraat de in slechten staat verkeerende schoorsteen van de spreekkamer en de zinken goot boven den achtergevel van de woning werden vernieuwd; achter de spatplaten van 4 waterplaatsen werd lood aangebracht het behangsel in de badkamer van de woning werd verwijderd, de wanden werden bepleisterd en van een lambriseering voorzien. School aan het Alexanderplein tegen de onderzijde van de schooltrap in de brand stoffenbergplaats werd een bekleeding van éternitplaten aangebracht de zinkafdekking en de be hording boven de school trap werden vernieuwd. School aan de ran Swindenstraat in elk der leslokalen werd een fonteinbak, met aan- en afvoer aangebracht. School aan de Copernicusstraat een aquarium werd van een aan- en afvoerleiding voorzien. School Amalia van Solmsstraat in elk der lokalen werd een fonteinbak met aan- en afvoer aangebracht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 109