110 School aan de Koningin-Sophiestraaf. de speelplaats werd verstraat. School aan de Atjehstraat: de zinkbedekking boven de Z.W. zijde van de school en het plafond in lokaal A. II werden vernieuwd; de vloeren van de bovengang en het teekenlokaal werden gedeeltelijk vernieuwd. School voor spraakgebrékkigen aan de Koningstraat: in het leslokaal werden eenige spiegels uit de banken tegen de wanden en vóór elk dezer spiegels een lamp aangebracht; in verband hiermede werd de gasleiding uitgebreid. H.B.S. aan de Raamstraat. de zinken voorgoot en de achtergoot van het lage gedeelte langs de Achter Raamstraat werden vernieuwd; de tegelvloer van de lange gang naar het gymna stieklokaal werd hersteld; op de kap van het gymnastieklokaal werden 4 houten luchtkokers aangebracht. H.B.S. aan de Waldeck-Pyrmontkade. op den vloer van de handteekenzaal werd een podium aangebracht. Middelbare Handelsschool aan de Laan: de volgende wijzigingen en verbeteringen werden uitgevoerd in verband met het inrichten van de voor malige Hoogere Burgerschool voor meisjes tot Middel bare Handelsschool; a. maken van de 2 voorste benedenlokalen van den linker (Z.W.) vleugel tot 1 vertrek; b. wijzigen van het natuurkundelokaal in een ge woon leslokaal; c. wijzigen van de bestaande 6 privaten in 6 water closets en 6 urinoirs;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 110