34 1 9 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Op de aanvrage van: Tot: In het perceel No. W. J. Velders. Balistraat 109. W. T. Barn. Bierstraat 22a. 15 Mei. F. ’t Hart. Voldersgracht 3. 19 Mei. Firma J. G. Buijs en Co. 22 Mei. E. J. F. van Brakel. Danckertstraat 81. 26 Mei. D. van Gurp. van Swindenstr. 215. 29 Mei. J. A. Schmidt Beeklaan 87/89. 29 Mei. Wagenstraat 70. 29 Mei. H. F. A. M. Aka. Boekhorststraat 61. 29 Mei. Maststraat 42. 9 Juni. L. Dullaart. Schipperstraat 84. 9 Juni. 12 Juni. 12 Juni. Falckstraat 265. 16 Juni. Loosduinschekade 43. 16 Juni. A. de Klerk. Loosduinscheweg 603. 16 Juni. A. J. A. de "Wolf. Vlietstraat 21 en 39. 19 Juni. Doubletstraat 32. 26 Juni. Herschelstraat 60. 30 Juni. J. Ouwejau. «J- Bootsma. A. Alphenaar. M. G. J. Guit. 1914. 12 Mei. P. J. L. en J. B. H. de Glop- per. Noord-West Binnen singel 34. Christoffel van Swoll- straat 3. Assendelftstraat 42. Besluit van B. en W. de oprichting van een rookery van vleesch en spek. N.V. rZuid-Hollandsche Boek- en Handelsdruk- kery”. de oprichting van een door 4 electromotoren met een j gez. verm. van 5 P.K. ge dreven inrichting voor het bewerken van groenten. de oprichting van een hoef- en rytuigsmedery. de oprichting van een zilver smeden). het uitbreiden door het daarin oprichten van een electro motor van 6 P.K. van eene door stoomkracht en electri- citeit gedreven houtbewer- kingsinrichting. de oprichting van een huis- en kachelsmederij. j de oprichting van een lompen en beenderenbewaarplaats. de oprichting van een bewaar- en sorteerplaats van lompen en bewaarplaats voor been- i deren. i de uitbreiding van een door 10 electromotoren met een gez. verm, van 221/2 P.K ge- (iieven boek- en handels* drukkery. de oprichting van een smedery met veldsmidse. de oprichting van een door een gasmotor van 3 P.K. ge dreven machinefabriek met smedery. de oprichting van een door een electromotor van 3 P.K. gedreven glasslijpery. de oprichting van een koek en banketbakkery. de oprichting van een door 3 electromotoren met een gez. verra. van 5 P.K. ge dreven boekdrukkery. de oprichting van een vaseline smeltery. de oprichting van een sigaren drogerij. de oprichting van een door een gasmotor van 4 P.K. ge dreven metaalbewerkings- inrichting in eene grof- en hoefsraedery. het uitbreiden door het daarin oprichten van een electro motor van 2 P.K. van eene door electriciteit gedreven inrichting voor glasbewer king. de oprichting van een rookery van spek. Zuid-Hollandsche fepek- en V ethandel, voor- •mT6?? Blonk en Co. Th. H. Palmen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1100