J 34 10 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. lu het perceel No. Op de aanvrage van: Tot: 7 Juli. fabriek. H. C. de Jongh. Columbusstraat 282. 7 Juli. de firma Joh. van Tol. Scheepmakersstraat 1. 7 Juli. W. van den Berg. Wagenstraat 131a. 10 Juli. H. J. du Moulin, 17 Juli. Franklinstraat 199. J. van Kempen. 24 Juli. Hekkelaan 13. L. 24 Juli. L. C. Swaneveld. 24 Juli. 135 N. de Hoog. 28 Juli. Kranestraat 50a. 28 Juli. 31 Juli. 14 Augustus. Voldersgracht 26. H. L. Eijkelhof. 14 Augustus. Emmastraat 20. J. Beems. 14 Augustus. Javastraat 142. C. J. Jonkman. 18 Augustus. Paul Krugerlaan 98. Vergunning vervallen. 1914. 3 Juli. de firma H. A. van Star renburg. Laan van Roos en Doom 43. Heemraadstraat en 137. Besluit van B. en W. Groote Brouwer- straat 8/10. H. H. Moning. N.V. „Boes” Stoommeubel- In een achter Fah ren- heitstraat 168 ge legen perceeL Doedynstraat 32a. 3de van der Kunstr. ong. de „Haagsche Automobiel- Maatschappij”. de oprichting van een koek en wafelbakkery. de oprichting van een door 14 electromotoren met een gez. verm. van 56 P.K. ge dreven meubelfabriek. de oprichting van een koek en banketbakkerij. de oprichting van een door vier electromotoren met een gez. verm, van 31/j P.K. ge dreven metaaibewerkings- en vemikkelinrichting met smederij en moffeloven. de oprichting van een „vet- smeltery de oprichting van een „ben- zinebewaarplaats”. de oprichting van een „been derenbewaarplaats”. het uitbreiden eener inrich ting met een electromotor van 2 P.K. de oprichting van een door drie electromotoren met een gez. verm. van 30 P.K. ge dreven wevery met stoom ketel, ter vervanging van de bestaande inrichting. de oprichting in zijn smedery van een door drie electro motoren met een gez. verm. van 4 P.K. gedreven wagen- makery. het uitbreiden eener wasch- en strykinrichting door de oprichting van een stoom ketel met een verwarmend oppervlak van 74 M2. de oprichting van een door één electromotor van 3 P.K. gedreven inrichting voor het herstellen van automobielen met smidse. het uitbreiden eener houtbe- werkingsinrichting door het daarin oprichten van één electromotor van 2 P.K. de oprichting van een door vier electromotoren met een gez. verm, van 61/j P.K. ge dreven metaal bewerkingsin- richting. de oprichting van een koek en banket bakkery. de oprichting van een banket- bakkery. N.V. „Kurkfabriekcn”, van der Hilst Zonen. de firma L. Wyman en Uljee.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1101