34 4 11 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. In het perceel No. Op de aanvrage van: Tot: P. Kraapeveld. J. Knijfï' en J. Blind. 18 Augustus. A. Schmasen. Riouwstraat 7. 18 Augustus. I 28 Augustus. Leeghwaterstraat 11. 28 Augustus. Korte Molenstraat Ha. G. den Duik Gzn. 28 Augustus. 2 September. 2 September. de firma Jan Jaarsma. 4 September. Fahrenheitstraat 335. B. Hus. 4 September. 8 September. de firma Looien ga en Co. G. J. G. de Groot. 1914. i 18 Augustus. Loosduinscheweg 885/ Fahrenheitstraat ongen. i Besluit van J B. en W. Laan van Meerder- voort 42. Roggeveenstraat 55. N.V. ’s-Gravenhaagsche Melkinrichting „De Sier- nabij de binnenhaven der Visschershaven. Jacob Catsstraat 182, 184 en 186. N.V. „Haagsche Automo bielen Taxameter Onder neming. H.A.T.O. de firma A. Kogels Zoon. de oprichting van een smederij en door drie electromotoren met een gez. verm, van 31/2 P.K. gedreven metaalbewer- kingsinrichting. het uitbreiden van hare lak- inrichting met drie moffels, door het daarin oprichten van drie moffels en vier electromotoren met een gez. verm, van 61/2 P.K. het uitbreiden van een brood koek- en beschuitbakkery door het oprichten van een oven en tot het oprichten van eene door 6 electro motoren met een gez. verm. van 32 P.K. gedreven in richting voor net bereiden van deeg, het stampen van amandelen, het klutsen van eieren, het mengen en builen van meel, het uitkloppen van zakken en het hijschen van goederen. de oprichting van een door een stoommachine van 15 P.K. en drie en twintig electromotoren met een gez. verm, van 1201/2 P.K. ge dreven zuivelinrichting, lift en metaal- en houtbewer- kingsinrichting met smederij en koperslagerij. achter de rooilijn van den Loosduinsche weg. ongen. Nieuwe Havenstr. 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25 en 27. het uitbreiden door het daarin oprichten van één electro motor van 1 P.K. gedreven inrichting voor ijzerbewer- king met smederij; het op richten van een door twee electromotoren met een gez. verm, van 4 P.K. gedreven wagenmaker^ in die inrich- I ting. de oprichting van een door tien electromotoren met een gez. verm, van 37 P.K. ge dreven houtbewerkingsin- richting. de oprichting van een door een electromotor van 3 P.K. gedreven personenlift. de oprichting van een benzine- i bewaarplaats. de oprichting van een door een electromotor van 3 P.K. gedreven schoenmakerij. i de oprichting van een grof- smederij en een door vier electromotoren met een gez. verm, van 4.55 P.K. gedreven ijzerbewerkingsinrichting. de oprichting van een smederij.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1102