34 12 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Op de aanvrage van: Tot: In het perceel No. Prins Hendrikstr. 53. Ammunitiehaven 17. 11 September. B. H. J. Pohlkamp. Heemraadstraat 249. 11 September. A. J. Eblé. Nieuwe Haven 4764. 11 September. TL J. Bitter. 4) 11 September. Vlamingstraat 47. A. M. Ravestein. 15 September. Maziestraat 10a. 22 September. 29 September 9 October Mariastraat 2a en 2c. C. Bij t Vuur. de firma Gebr. Van Heyst. Hooge Nieuwstraat 2. Cruquiuskade (ong.) 18 September. 22 September. de fima H. P. de Swart Zoon. de firma Nell en Stutter- heim. Besluit van B. en W. 1014. 11 September. Oude Molstraat 7 en Annastraat 15. het uitbreiden eener boekdruk kerij door de oprichting van een electromotor van 10 P.K. en van een loodsmelterij voor een stereotypeerinrichting. de oprichting van een door één electromotor van S P.K. gedreven wasscherij. het Bestuur der Vereeni- ging „Afdeeling ’s-Gra- venhage van de Neder- landsche R.-K. Centrale Vereeniging ter bescher ming van meisjes”. Vergunning vervallen. Geweigerd. Ravesteynstraat 309, 316 en 317. de firma van der Heijden Co. N.V. Electrische Drukkerij „De Atlas het uitbreiden van hare boek drukkerij door het daarin oprichten van drie electro- motoren met een gez. verm. van vier P.K. de oprichting van een door twee electromotoren met een gez. verm. van 12 P.K. gedreven Inrichting voor het opvoeren van graan. de oprichting van een door twee electromotoren met een gez. verm, van drie P.K. gedreven wasch- en strjjk- inrichting. de oprichting van een smederij met een door drie electro motoren tot een gez. verm. van 31/4 P.K. gedreven in richting voor het vervaar digen en herstellen van rij tuigen en wagens. de oprichting van een heete- luchtoven ter vervanging van den bestaanden oven. het uitbreiden door het ver- grooten der inrichting met bij- en verplaatsing van werktuigen van eene door één gasmotor van 15 PTC gedreven houtbewerkings- inrichting. de oprichting van een benzine- bewaarp laats. de oprichting van een grof smederij met twee smidsen en vier ovens, en van een door zeven en tachtig elec tromotoren met een gez. verm. van 244.93 P.K. ge dreven inrichting voor het vervaardigen van staalwa- ren, ter vervanging van de bestaande inrichting. de oprichting van een smederij met een door een electro motor van twee P.K. ge dreven inrichting voor het herstellen van verwarmings- en verlichtingstoestellen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1103