21 28 timmerlieden, 17 machine-bankwerkers, 14 bankwerkers, 28 instrumentmakers, 22 electrieiens, 5 schilders, 2 koperslagers, 9 meubelmakers, 1 letterzetter. Hierbij moeten nog gevoegd worden: 33 leerlingen voor de cursussen voor boekbinders en 35 leerlingen voor de chauffeurs-cursussen, waarvan 12 de cur sussen van 3'/2 maand en 23 die van één maand volgden; aan 9 leerlingen van de 3l/z maand-cursus werd een diploma uitgereikt. Aan 126 leerlingen werd na volbrachten leeftijd een getuigschrift uitgereikt, hieronder waren: De cursus in het verleenen van eerste hulp bij ongelukken werd door 134 leerlingen van de Ambachtsschool buiten de gewone schooluren bezocht. De Burgeravondschool werd in 1914 veranderd in een avondteekenschool met een 5-jarige cursus. Tevens werden vervolgklassen geopend voor hen die zich willen bekwamen tot electrisch-monteur en voor het voor- loopig diploma voor machinist. Bovendien zijn de cursussen voor volwassenen waar in dezelfde vakken onderwijs wordt gegeven als aan de avond teekenschool, uitgebreid met een cursus voor fijn schilder werk en voorts zijn hieraan de cursussen voor volwassen typografen en gasfitters toegevoegd. Op de avondteekenschool wordt onderwijs gegeven aan timmerlieden, metselaars, steenhouwers, lood- en zinkbewer kers, machine-bankwerkers, electrieiens, instrumentmakers, schilders, meubelmakers, behangers en stoffeerders. Aan de leerlingen van beide laatstgenoemde cursussen wordt ook practisch onderwijs gegeven. Leerlingen van de Ambachtsschool worden niet tot de avondlessen toegelaten. De leerlingen der Avondteekenschool hebben den leeftijd van 12 tot 18 jaar, die der vervolgcursussen en der cur sussen voor volwassenen voor het meerendeel die van 18 tot 25 jaar. De Avondteekenschool met bybehoorende cursussen werd bezocht door 397 leerlingen. Deze leerlingen waren over de verschillende vakken als volgt verdeeld: VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 34

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1112