22 voor- 3 3 397 - 9 l 31 40 14 19 13 18 3 92 40 57 66 r 31 29 28 8 2 39 8( 32 10 5 2 8 1 32 Bovendien werd aan de cursus voor gasfitters deelgenomen door 12 volwassenen en 3 koperslagersleerlingen. De arbeid der Vereeniging mag ook in 1914 stellig vrucht dragend genoemd worden voor de vakopleiding in de Gemeente. Timmerlieden Meubelmakers Huissmeden en mach.-bankw. Electrieiens-instrumentmakers Steenhouwers, metselaars, lood gieters Beeldhouwers en stucadoors Goudsmeden, graveurs Schilders Typografen Behangers en stoffeerders. Beroepen, niet onder de gaande begrepen i té E 2 j S 5|| r. 167 Ub i ie 52 j 26 j 29 22 Voorzoover de Kamer bekend is, waren hier gevestigd: 1. Gemeentelijke Arbeidsbeurs. 2. Kamers van Arbeid voor de: a. confectiebedrijven, b. logement- en koffiehuishoudersbedrijf, c. voedings- en genotmiddelen, d. drukkersbedrijven, e. winkel- en grossiersbedrijven, f. crediet- en verzekeringswezen. 3. Het departement „'s-Gravenhage” der te Haarlem ge vestigde Maatschappij van Nijverheid. 4. De vereeniging voor Handel, Nijverheid en Gemeente belangen. 5. ’s-Gravenhaagsche R.-K. Middenstandsvereeniging „De Hanze”, 190 40 c. Instellingen in het belang der Nijverheid en der Arbeiders. 34 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1113