34 27 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. f 1.170.300,— 35.100,— f 14.006.143,67 255.500,— 188.500,— f f 11.721.900,— 5.900,— 5.900,— 1-141.300 f 14.949.088,19 942.944,52 aan 4% Alge- f 12.165.900,— In 1914 werd afgelost voor een bedrag van Er was dus op ultimo December 1914 op hypotheek uitstaande Het totaal uitgezet bedrag ad f 14.006.143,67 wordt gedekt door een geschatte waarde van f 23.556.884,35, zoodat het totaal der uitstaande leeningen 50% der geschatte waarde van het hypothecair verbonden onderpand vertegenwoordigt. Op ultimo December 1913 was gecreëerd meene Hypotheekbrieven Gedurende de maand Januari 1914 is vernietigd aan oningeloste 4 Alge- meene Hypotheekbrieven f Gedurende het j aar 1914 is verder nog vernietigd aan ingekochte 4%Alge- meene Hypotheekbrieven Op 31 December 1914 was in portefeuille aan in gekochte 4 Algemeene Hypotheekbrieven .Overbrengen f 444.000,— f 11.721.900,— Eerste Nederlandsche Hypotheekbriefbank. Op ultimo December 1913 was het saldo der op hypotheek uitgezette geldenf 13.807.788,19 Gedurende. 1914 werden hypotheken ge sloten tot een bedrag van Te zamen Op 31 December 1913 bedroeg het totaal der uitstaande schuldbrieven In 1914 werd geplaatst f 56 600, en ingekocht21.500, dus meer geplaatst dan ingekocht Zoodat op 31 December 1914 aan schuld brieven uitstondf 1.205.400, Executies zijn over het afgeloopen jaar niet te vermelden. Aan aandeelhouders kon in totaal een dividend van 16 °/0 worden uitbetaald.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1118