34 ,r 28 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. f 11.721.900,— 5.900,— f 188.500 12.000,— f 11.709.900,— n f 2.127.700,— Het dividend werd bepaald op 11 °/0. Per saldo in omloop aan 4% Algemeen Hypotheekbrieven op 31 December 1914 156.000,— 74.700 43.300,— 200.500,— 237.900 243.800 Overgebracht f Gedurende 1914 werd aan 4 Algemeene Hypo theekbrieven ingekocht f f 1.897.000,— >i f 2.127.700,— Het totaal bedrag der gecreëerde Algemeene Hypotheek brieven (f 13.886.900,was f 19.243,67, minder dan dat van de hypothecaire vorderingen (f 14.006.143.67). Gedurende 1914 werd hiervan geplaatst Blijft per resto- Hiervan werd vernietigd een bedrag van Op 31 Dec. 1914 was dus in portefeuille aan inge kochte 4 °/o Alg. Hypoth. brieven- f 9.832.000,— 1.254.500,— 623.400,— f 11.709.900,— De verdeeling der in omloop zijnde 4,/1°/0 Algemeene Hypotheekbrieven was als volgt: 1897 stuks h f 1000,— 312 500,- 747 100,- De verdeeling dezer 4 Algemeene Hypotheekbrieven was als volgt: 9832 stuks a f 1000,— 2509 500,— 6234 100,- Op ult.o December 1914 was gecreëerd aan 4>/a °/0 Alge meene Hypotheekbrieven een bedrag van f 2.265.000, Hiervan nog niet uitgegeven, in portefeuille 137.300,— Aan 4'/2 Algem. Hypotheekbrieven was derhalve in omloop op uit. December 1913

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1119