Ill Bewaarschool aan de Nieuwe Schoolstraat: de deuren aan de zijde van de speelplaats en de Bewaarschool aan den Noordwal: in het nieuwe speellokaal werd een gaspit aangebracht. Gymnasium aan de Laan van Meerdervoort: een gedeelte van het nog onbestrate speelterrein werd bestraat benevens van een gedeelte langs den scheidingsmuur achter het gebouw’ de vaste bovenramen in het leslokaal voor scheikunde werden, ter verbetering van de ventilatie, veranderd in kiepramen met windvangers; in den kelder werd, teneinde den motor ten behoeve van het natuurkundeonderwijs te kunnen belichten, een verplaatsbare electrische lamp aangebracht; in het leslokaal voor natuurkunde werd de electrische verlichting uitgebreid met een ornament met 2 lampen. d. wijzigen der aan deze privaten grenzende berg plaats voor brandstoffen in waschkamer; e. inrichten van het benedenlokaal achter de trap tot meisjes-toiletten (closets en waschkamer); f. maken van een afscheiding in het lokaal naast de Directeurskamer, voor het verkrijgen van een wacht kamer en een kamer voor den concierge; g. verwijderen van de separatie in elk der beide voorste bovenlokalen h. inrichten van de voormalige docentenkamer tot leslokaal i. wijzigen van de aan de bovenprivaten grenzende bergplaats voor brandstoffen in waschkamer; j. aanbrengen van 2 lichtramen in den buitenmuur van de bovengang in den rechter (N.O.) vleugel; k. aanbrengen van 1 lichtraam in den gangmuur van elk der 3 lokalen in den rechter (N.O.) vleugel op de verdieping.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 111