31 7.542.090,— Totaal 7.481.335,— f 1.716 900 f 27.483.950,— 343.742,96 f n n 7.419.100,— 61.750 Saldo der leerlingen op 31 December 1914 Tot 31 December 1913 werden gecreëerd 3>/2, 4 en 4’ /2% pandbrieven samen voorf 28.887.000, gedurende 1914 aan 4'/2 pandbrieven voor 386.175 7.928.265,— 446.930,— f 5.000.000 2.700.000,— 58.293.715,30 2.905.630,-- f 61.199.345,30 33.371.652.34 f 27.827.692,96 n f In 1914 werd afgelost Zoodat op 31 December 1914 aan hypothe caire leeningen een bedrag uitstond van Op 31 December 1913 was aan pandbrie ven geplaatst een bedrag vanf In 1914 werd geplaatst voor een bedrag van Totaal op 31 December 1914 f 7.480.850,— Het dividend bedroeg 12 °/o. Stedelyke Hypotheekbank. Op 31 December 1913 bedroeg het saldo der hypothecaire geldleeningen f Gedurende 1914 werden leeningen geslo ten tot een bedrag van Westlandsche Hypotheekbank Van het maatschappelijk kapitaal groot is uitgegeven Gesloten leeningen tot 31 December 1913. B gedurende 1914. Totaal Afgelost tot 31 Dec. 1913 f 31.602.844,94 gedurende 1914 1.768.807,40 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 34 1.970.000,— f 30.857.000 Ingetrokken en vernietigd aan o'l2 en 4 pandbrieven 1,656.150. Blijft f 29.200.850,— Waarvan op 31 Dec. 1914 in portefeuille voor Zoodat op dien datum in circulatie was voor De op hypotheek uitstaande gelden over troffen dus het bedrag der in omloop zijnde pandbrieven met Het dividend bedroeg 22

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1122