34 32 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Totaal Onderlinge Levensverzekering van „Eigen Hulp" Kapitaal verzekeringen. Bedrag. Bedrag. Het pandbrievenkapitaal is gestegen van f 1.241.800,op 21 Dec. 1913 tot f 1.273.850,— op 31 Dec. 1914. Het totaal der waarborgen bedraagt f 1.805.441,545. Van het recht tot executie behoefde geen gebruik te worden gemaakt. Het dividend bedroeg 6 °/0. f 31.785.358,84 2.660.280,92 1.727.833,— 3049 159 121 11.010 639 545 982,— 2.261,05 855,10 954.853,40 Eerste Hypotheekbank met of zonder Levensverzekering Op ultimo December 1913 bedroeg het totaal der hypothe caire leeningen (sedert de oprichting der Bank 18 Aug. 1903)f 1.267.483,04 In 1914 werd gesloten vooreen bedrag van en werden geprolongeerd 126.063,40 73.322,— 76.377,— 32.608.778,33 --- 363 642,62 Zoodat op 31 Dec. 1914 uitstond een bedrag van f 1.329.415,42 Rente- verzekeringen. Aan tal. 5 5 4 3086 Aan- I tal. f 938.035.05 50.431,31 31.225,01 i 56 21 22 11.108 Afgelost werd voor een bedrag vanf 117.919,73 Liep af, doch werd gepro longeerd voor een bedrag van 215.550, Aan gedeeltelijke aflossingen werd ontvangen voor een be drag van30.172,89 Op 1 Januari 1914 bestonden In dat jaar werden gesloten Vervielen en werden de verzekerde bedragen door staking der premiebetaling met in standhouding overigens van bet con tract verminderd met terwijl overgingen in Zoodat op 31 December 1914 bestonden. B 210.025 215.550,— f 1.693.058,04

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1123