34 37 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. f 1.284.060,76 CREDIT. DEBET. diverse be 10.071.542,55 1.000.000,— Onverdeeld Avans. 67.426.468,04 22.234.417,82 12.231.785,59 434.643,86 2.613.000,— 2.600.000,— 2.500.000,— 68.955.646,11s 87.983.331,80 17.165.015,10 s 833.611,31 2.376.141,85 4.037.611,— 35.288.35 s f 246.773.795,45s f 50.754.283,78 42.668.676,22 38.338.977,59 s f 50.000.000,— 9.237.149,92 f 246.773.795,45 s| Dit jaar werd voor het eerst door de Nederlandsche Handel-Maatschappij een gecombineerde balans van alle kantoren der Maatschappij op Ultimo December 1914 uit gegeven, welke luidt als volgt De rekening Hypotheken u/g stond op 31 Dec. 1914 te boek voor een bedrag vanf 727.495, Voor de Hypotheken o/g komt op de balans voor een bedrag van Het bedrag der uitstaande 4 ’/2 obligation op 31 Dec. 1914 bedroeg Het 2.321.500,— „Fonds voor het personeel” bedroeg op 31 December 1913, f 15.846,795 en werd op 31 Dec. 1914 gebracht op f 17.735,53. Aan aandeelhouders werd uitgekeerd 12 °/0. jas en kassiers te innen wissels fcecten tekeningen, voorschotten j en prolongaties iverse debiteuren jandeelen in cultuur-onder- nemingen (oorschotten op te leveren producten en cultuur- ondernemingen gentscbap in Suriname »ste eigendommen Kapitaal Reservefonds Reserve voor langen Reserve v. suikerfabrieken Deposito’s op langen termijn Rekening-courant-houders Diverse crediteuren Staat der Nederlanden Te betalen wissels Algemeen Ondersteunings fonds Dividend vorige jaren f 37.611,— id. 1914 4.000.000,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1128