j 1 I 38 SCHULDEN. BEZITTINGEN. 4 550.000,— 7.020.000,— 22.909,75 69.828,66 42.922,50 6.793675,26 72.928,19 kantoorgeb. 76.516,61 55.097,10' 1.631.248,51 3.414.710,61* 187.436,— 500.000,- 500.000,- 82.819,65 1.000.000,- stoomtram 500.000,— 500.000,— 1.000.000,— 500.000,— f 100.617.430,81 Balans der Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij op 31 December 1913, gevestigd te 's-Graverihage. 207.128,12’ 229.000,— 575.734,65 26.580.685,3! 260.124,35 1.756.054,35' 500.000,- 2.116.974,5? 27.634.653,99 1.088.843,74 7.405.353,67 14.585.259,65 1034.259,68 117.364,75’ 8.500.000,— 9.060.276,52 540.654,07 3.888.401,30’ f 16.000.000,— 50 634.000,— Niet uitgegeven aandeeleu. f obligation I 2,/2°/0 leening Ao. 1896. SpoorwegSemarang-Vorsten- landen Tramweg Djokja-Brossot Tramweg Djokja-Willem I. Tramweg Goendih-Soerabaja Tramweg Solo-Bojolali Tramweg Semaraug-Gam- bringan I Rollend materieel spoorweg Semarang-Vorstenlanden Rollend materieel tramweg Djokja-Brossot I Rollend materieel tramweg Djokja-Willem I Rollend materieel tramweg Goendih-Soerabaja I Kapitaal Obligatie leeningen De Staat der N ederlanden, aandeel in de winst van den spoorweg Semarang- Vorstenlanden Crediteuren Crediteuren voor dividen den van aandeelen Crediteuren voor coupon- betaling en aflossing van obligatién Gekapitaliseerde uitkeerin- gen Afschrijving met inventaris te ’s-Gra- venhage Fonds tot aflossing der 2*/2 obligatie leening Ao. 1896 j Algemeene reserve Vernieuwingsfonds materi eel Semarang-Vorsten- landen Reservefonds Semarang- I Vorstenlanden i Vernieuwingsfonds boven bouw Semarang-Vorsten- landen Reservefonds wegen Verlies en winst Rollend materieel in gebruik bij derden Rollend materieel in be werking Magazijnsvoorraad. Kantoorgebouw met inven taris te ’s-Gravenhage Kas in Nederland en in Indië Nederlandsch-Indië Debiteuren Belegd vernieuwingsfonds materieel Semarang-Vor stenlanden Belegd reservefonds Sema rang-Vorstenlanden Belegd vernieuwingsfonds bovenbouw Semarang-Vor stenlanden Belegd reservefonds stoom tramwegen Effecten van de waarborg kapitalen Effecten f 100.617.430,81 34 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1129