I F I I 1 I H 42 538.397 Totaal 186.493 14.014 179.665 128.335 Totaal 48.348 59.214 4.540 transiet N.C.S. is onder het IJlgoed Stukgoed Wagenladingsgoed. 978 529 3.033 9.383 20.045 508.969 4.375 10.442 171.676 476 2.135 177.054 4.258 19.340 104.737 1.217 8.335 49.662 1.860 1.907 10.247 238 2.194 45.916 1.825 8.282 6.126 Beurtschippersbedrijf. De geregelde scheepvaartdiensten en de markt- of dorpsschuiten zijn in aantal niet verminderd, doch naar men ons van de zijde der beurtschipper^ mede deelde, heeft het bedrijf zelf nog altijd eenigszins te kampen met -de verplaatsing uit de binnenstad naar de Laakhaven, waardoor de concurrentie met andere middelen van vervoer moeilijker is geworden. Van dezelfde zijde wordt betreurd dat de Kamer van Arbeid aan welke de behartiging der belangen van dit bedryf mede was toevertrouwd (die voor het Crediet- en Verzekering- wezen) heeft opgehouden te werken nadat de aftredende leden met uitzondering van één lid zich niet meer herkies baar stelden, wijl zij van meening waren, dat een Kamer van Arbeid voor de genoemde bedrijven onnoodig was gebleken. B. Te lande. Omtrent het goederenvervoer aan het station den Haag van de Hollandsche Ijzeren Spoorwegmaatschappij (inclusief de stoomtram Den HaagScheveningen) ontving de Kamer over 1914 de navolgende opgave: Het goederenvervoer aan het station Den Haag van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (inclusief de stoomtram Den HaagScheveningen) was over 1914: 2.672 5.561 149.992 16.233 N.B. Het vervoer met en binnenverkeer opgenomen. IJlgoed Stukgoed Wagenladingsgoed. 158.225 Rechtstreeksch verkeer. TONNEN. Vertrek. Vertrek. Aankomst.j TONNEN. V ertrek. Locaal verkeer. Binnenverkeer. I Rechtstreekse!) verkeer. Aankomst. Vertrek. -i Totaal. Aankomst. -1 Totaal. Aankomst. 34 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1133