I 47 J. A. Sillevis, Voorzitter. J. E. Claringbould, Secretaris. De Kamer van Koophandel en Fabrieken, te s-Gravenhage. P. Op verzoek van den Burgemeester, persoonlijk in een vergadering van de Kamer overgebracht, werd door de Kamer toezicht gehouden of de bepaalde maximum prijzen der levensmiddelen niet te laag waren en tengevolge zouden kunnen hebben onvoldoende aanvoer. De aandacht van den Burgemeester werd gevestigd op enkele te laag gestelde prijzente weten van zandaardappelen, boter, peulvruchten en nog eenige andere waren. De Kamer gaf aan de winkeliers in de maanden Augustus en September dagelijks gelegenheid hun bezwaren tegen te laag gestelde prijzen ter barer kennis te brengen, door zittingen daarvoor te houden in haar gebouw aan de Prinsengracht. In de maanden October, November en Decem ber werden die zittingen beperkt tot 2 per week. Op allerlei gebied werden op die zittingen aan belang hebbenden inlichtingen verstrekt. Q. Meer dan in vorige jaren werden afgegeven bewijzen van oorsprong. Verder werden door de Kamer allerlei verklaringen ge geven zooals van koopmanschap, van geloofwaardigheid van handelstirma’s, van bestemming van goederen tot ver bruik hier te lande, enz. Het bureau der Kamer bleef gevestigd Prinsengracht 25. VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 34

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1138