34 48 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Bijlage I. 2 1 N. V. Phytobie. Chemische Ververij en Was- schery. Chocoladefabriek. Circus. Distilleerderij. Distilleeren v. bederfwerende vloeistoffen. Electrische Verlichting. Gemeente-desinfectie. desinfectieinricht. Ammoniakfabriek. Apotheek. LIJST DER INRICHTINGEN ENZ. IN DE GEMEENTE ’s-GRAVENHAGE, voor zoover daarin Stoom werktuigen worden aemgetroffen. Anton den Engelsen. J. P. Rademaker. Expl.-My. „Scheveningen”. Firma van Kleef Zn. Holl. Ijzeren Spoorweg-My. Aschstaal. West Duinweg. Aantal Stoomketels. 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 I 1 Bierbrouwerij. Boek- en Courantendrukkerij. Broodbakkerij. 1 1 Aard der Inrichtingen enz. Naam der Inrichtingen enz. „De Volharding”. ’s-Gravenh. Coöp. Broodbak- kery en Verbruiksvereen. „De Hoop”. B. Hus. N. V. Zuid-Holl. brood- en be schuitfabriek „Summum”. Solvay Co. Gemeente. J. J. Hofman. Mij. tot Nut van ’t Algemeen. H. Nanning. „Zuid-Hollandsche”. N. V. „Het Vaderland”. J. Carels. Coöp. Brood- en Banketbakkerij v/h „Eigen Hulp”. B. Derksen. ’s-Gravenh. Broodbakkerij. ’s-Gravenh. Coöp. Broodbak kerij en Verbruiksvereen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1139