113 Bewaarschool aan de Ferdinand-Bolstraat. Academie van Beeldende Kunsten: 6 stel deuren van de groote zaal werden ingekort en daarboven een bovenlicht aangebracht; 2 voetenschrappers werden aangebracht; in de nabijheid van de 4 nieuw ingerichte leslokalen op de zolders van de hoekpaviljoens van het hoofdge- bouw werden 2 brandkranen aangebracht. aan de 2 kiepramen in de spreekkamer werden zij* wangen aangebracht. Bewaarschool aan de De Gheijnstraat op den buitenkant van het overdekte terras werden met zink bekleede bloemenbakken, waarvoor vlecht- draad aangebracht; onder den buitenrand van de overdekte speelplaats werden 6 dergelijke bakken aangebracht; een der zandspeelbakken w erd met vlechtdraad over dekt en afgesloten en de andere speelbak wTerd ver plaatst en eveneens met vlechtdraad overdekt en af gesloten aan het eind van den langen vleugel wTerd een gevel- kraan aangebracht. Voorzieningen en verbeteringen in verband met brand gevaar weerden aangebracht in de scholen: Ferdinand Bolstraat, Terwestenstraat, Pretoriusstraat, Kritzingerstraat, Langnekstraat, Wouwermanstraat No. 1 en 3, Kerkstraat, Hoefkade No. 99, Achter Raamstraat, Messtraat No. 3, Van Hoornbeekstraat, hulpschool van den Eijndestraat, hulpschool Keizerstraat No. 294, Bad huisstraat No. 79a/81 en Visscherijschool (Gondelstraat). Deze voorzieningen bestonden uit: a. omhangen van deuren van de hoofdingang van alle genoemde scholen, behalve van die van de scholen Hoefkade No. 99, Achter Raamstraat, Wouwermanstraat No. 1 en 3, hulpschool van den Eijndestraat, hulpschool Keizerstraat No. 294, Badhuisstraat No. 79a/81 en Vis scherijschool (Gondelstraat). 8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 113