114 Ingevolge Kon. Besluit van 25 Juni 1912 No. 192 werden: 1┬░. in de hierna genoemde scholen in een aantal lokalen het vaste benedenraam bij den werkmuur ver anderd in naar binnen openslaande Stolpramen: School Kortenbosch in 7 lokalen, school lijnbaan in 3 lokalen, school Rijswijksche Plein in 14 lokalen, school Bleekerslaan in 12 lokalen, school Hoefkade No. 101 in 4 lokalen, school De Qheijnstraat in 12 lokalen, school Van Damstraat in 12 lokalen, school Zusterstraat in 14 lokalen, school Hoefkade No. 99 in 14 lokalen, school Van Merlenstraat in 8 lokalen; b. aanbrengen van asbest-is├│leerplaten onder alle kachels in genoemde scholen behalve onder die van de scholen Messtraat No. 3 en Van Hoorn beekstraat. c. vervangen van de houten deuren der brandstoffen bergplaatsen door ijzeren brandvrije deuren in de scholen Ferdinand Bolstraat, Terwestenstraat, Pretoriusstraat, Kritzingerstraat, Langnekstraat, Wouwermanstraat Nos. 1 en 3, Hoefkade No. 99, Messtraat No. 3 en van Hoornbeekstraat; d. vervangen van een lichtraam in den buitenmuur van het meest N.O. lokaal door een kozijn met dubbele deur in elk der scholen Terwestenstraat en Pretorius straat; e. omhangen van het ijzeren hek aan de Z. zijde van de school aan de Kritzingerstraat; f. omhangen van de deur der diensttrapruimte in de school Langnekstraat; g. omhangen van 2 stel dubbele deuren, 2 buiten deuren in het portaal nabij het gymnastieklokaal en 1 deur tusschen het gymnastieklokaal en het portaal van de scholen Wouwermanstraat Nos. 1 en 3; h. omhangen van 1 stel dubbele buitendeuren aan den achtergevel van de school Kerkstraat; i. omhangen van de dubbele deuren in de vestibule en van 3 deuren van het privaatportaal bij het gymna stieklokaal in de school aan de Hoefkade No. 99.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 114