49 Aard der Inrichtingen enz.1 Naam der Inrichtingen enz. N. V. 1 Loosduinsche weg. Trekvliet. Duinstraat. Lijnbaan. Beeklaan L. J. Wolf. H. L. Zalme Zn. (Conradkade). Th. J. Vollebregt. Köller Honig. N. Vennootschap. C. v. d. Berg Zonen. G. Ligtermoet Zn. M. L. Hermans Co. Ned. Mij. v. rollend materieel v/h Pennock. 2 2 13 4 2 2 2 8 4 2 1 1 Gemeente-Electr. Centrale. -Gasfabriek. -Gasfabriek. -Kioleering. -Waterleiding. -Ziekenhuis. -Openb. Slachthuis. Glasslijperij. Herv. Diaconiehuis. Hoedenfabriek. Houtzagerij. Koffiebranderij. Kookinrichting. Laboratorium. Melkinrichting. 'letaalslijpery en Vernikkel- fabriek. Wettenfabriek. Bassementfabriek. jantenhaarbereiding. «Utuigfabriek. F. Pauwels. J. J. F. Damen. K. Dekker Gzn. A. Fros. F. H. v. Malsen. J. Sprey. A. G. Jape Terwey. M. Vierling. I P. D. Schilte. Vereeniging Kindervoeding. Dr. A. L. C. Furnée. N. V. Gutta-Percha Mij. De Landbouw” (Zeestraat). (Ged. Burgwal). (Dennenweg). (Beeklaan). (Seheveningen). IN. V. ’s-Grav. Melkinrichting De Sierkan” (Havenstr.) 4 n Aantal Stoomketels. 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 H VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 34

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1140